Администрация
       
Общински съвет
Бюджет
       
Mестни данъци и такси
       
Обяви, търгове и
      конкурси
Програми, проекти
      и планове
Профил на купувача
Общински предприятия
Услуги
Достъп до обществена
       информация
Регистри
Избори 2017
ЯНУАРИ 2019
ПВС ЧПСН
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Туризъм в Батак


Бизнес каталог


Български пощи


Исторически музей гр.Батак

 
       
 
Търси в уеб сайта:  
       
BG EN Начало
Направи стартова
Карта на сайта
ЗА БАТАК
История
Местоположение
Инфраструктура
Природни ресурси
Туризъм
Образование
Култура
Забележителности
ОБЩИНА БАТАК

с. Нова Махала
с. Фотиново
АНКЕТА

Какво трябва да се направи със старата сграда на Читалище "4-ти май"(киното)? 
ОБЯВЛЕНИЕ
Заповед № ТУ - 6 / 11.01.2019г. на Областен управител на Област Пазарджик........
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Община Батак обявява процедура за набиране на нови кандидат-потребители за „Личен или Социален асистент” в изпълнение на чл. 19 от Постановление на МС № 344/21.12.2018 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2019 г., и Споразумение № ФС 01-0670/28.12.2018 г. между Агенция за социално подпомагане и Община Батак. Заявления за кандидатстване могат да бъдат получени в офиса на ОССУ гр.Батак. Документи ще се приемат в Общинска служба за социални услуги в срок от 04.01.2019г. до 11.01.2019 г.-до 17 часа.......
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Заповед №788/20.11.2018г. на основание чл.44, ал.2 и чл.44, ал.1, т.4 от ЗМСМА относно забрана на ......
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
На 27.06.2018 г. кмета на община Батак подписа Договор за сътрудничество с Фонд „Социална Закрила” за изпълнението на проект “Модернизиране на кухненско оборудване и обзавеждане за нуждите на домашен социален патронаж град Батак“.....
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Министъра на регионалното развитие и благоустройство, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда нужда за изграждане на обект "Въздушна линия /ВЛ/ 110 kv ВЕЦ "Въча 1 - ВЕЦ "Цанков камък" на територията на община Пазарджик....
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Заповед 693/18.10.2018г. за одобряване на Подробен устройствен план - план за ...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Във връзка с изпълнение на Решение № 372/31.05.2018г. на Общински съвет Батак и Заповед № 571/03.09.2018г. на кмета на Община Батак ще бъде проведена процедура за отдаване под наем за една стопанска година / 2018-2019 стопанска година/ без търг или конкурс на имот № 086047 –нива в землище Нова Махала, който не е ползван по предназначение повече от две години
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Заповед 482/06.08.2018г. за одобряване на Подробен устройствен план - план за ...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Във връзка с разпоредбите на чл.37и, ал.11 от ЗСПЗЗ, обявяваме Протокол от 21.06.2018 г. на комисията по чл.37и, ал.10 от ЗСПЗЗ, за окончателно разпределение на свободните пасища, мери и ливади от ДПФ на собственици на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни в област Пазарджик.
Протокол

ОБЯВЛЕНИЕ
Заповед №230/30.04.2018г. на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА относно забрана на политическите изяви на 16 и 17 май 2018г......
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Заповед №204/17.04.2018г. на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА относно празнични и неприсъствени дни на 16 и 17 май 2018г......
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Заповед №232/02.05.2018г. на основание чл.39, ал.1 и ал.2 и чл.40 от Закона за опазване на селскостопанското имущество и чл.44, ал.2 от ЗМСМА...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
В изпълнение на чл.37и, ал.8 от ЗСПЗЗ и чл.100, ал.4 от ППЗСПЗЗ обявяваме Протокол №1/26.04.2018г. за разпределение на общински пасища, мери и ливади за индивидуално ползване по землища на територията на Община Батак ....
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Община Пазарджик стартира изпълнението на проект: „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци за общини: Батак, Белово, Брацигово...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Информация във връзка с кампания за плащане на местни данъци и такси за 2018г...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Списък на пасища,мери и ливади от Общинския поземлен фонд за индивидуално ползване за стопанска 2018-2019г. в землищата на гр. Батак, с. Нова Махала, с.Фотиново определени с Решение на Общински съвет Батак № 338 / 25.01.2018г. взето с Протокол № 29.

Приложение I - землище Батак

Приложение II - землище Нова махала

Приложение III - землище Фотиново

Собствениците на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни,регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, отглеждащи пасищни селскостопански животни на територията на общината и желаещи да ползват под наем по чл.37и от ЗСПЗЗ за стопанска 2018-2019 година , пасища ,мери и ливади от ОПФ по приложените списъци , да подадат документи /заявления по образец одобрен от министъра на МЗХГ/ в срок от 01.03.2018г. до 10.03.2018г. включително в сектор „Информационно обслужване и деловодство” – партерен етаж на Административна сграда на Община Батак.

ОБЯВЛЕНИЕ
От 05.01.2018г. на основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси и Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Батак, кметът на Община Батак г-н Петър Паунов кани местната общност на...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Актуализиране на размера на годишната наемна цена за декар площ на отдаваните под наем земи от общинския поземлен фонд ,която съгласно чл.41 ал.5 от Наредбата за реда на придобиване ,разпореждане и управление на общинско имущество на Община Батак
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Във връзка с разпоредбите на чл.37и, ал.11 от ЗСПЗЗ, Община Батак обявява Протокол на ОД"Земеделие" Пазарджик от 26.06.2017 г. на комисията по чл.37и, ал.10 от ЗСПЗЗ, за окончателно разпределение на пасища, мери и ливади от ДПФ на собственици на животновъдни обекти с регистрирани пасищни селскостопански животни в област Пазарджик.
Протокол

СЪОБЩЕНИЕ
Информация относно изпускане на води по време на пролетния годишен технически преглед през основните изпускатели на язовирите в язовирен район "Голям Беглик"...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Решение на РИОСВ за Екологична оценка на Регионалната програма за управление на отпадъците...
Прочети повече

СЪОБЩЕНИЕ
Относно: Преструктуриране на районите за отчитане в някои малки населени места в Югоизточна България през май 2017г....
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
ЗАПОВЕД 261/24,04,2017Г. на основание чл.39, ал.1 и ал.2 от Закона за опазване на селскостопанското имущество ...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ:В изпълнение на чл.37и, ал.8 от ЗСПЗЗ и чл.100, ал.4 от ППЗСПЗЗ обявяваме Протокол №1/11.04.2017г. за окончателно разпределение на общински пасища, мери и ливади за индивидуално ползване по землища на територията на Община Батак.
Протокол №1

СЪОБЩЕНИЕ
С настоящето уведомяваме, че ДЗЗД „ИПТОП 2017“, в изпълнение на договор „Експертна помощ за подготовка на инвестиционно проектно предложение по Приоритетна Ос 2 на ОПОС 2014-2020 в рамките на „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ ...
Прочети повече

Становище на главен архитект
По повод заявление с рег.№53-00-54/01.03.2017г. от "ЕВН България ЕР" ЕАД - КЕЦ Велинград и Решение №6 от Протокол 3/14.03.2017г. на Експертен съвет по Устройство на територията...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ: Наредба за създаване и водене на регистър на общинските детски градини на територията на община Батак....
Прочети повече


ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - БАТАК
Летен сезон: 09:00-17:15 без почивен ден.
Зимен сезон: 08:30-12:00 и 13:00-17:00 ч. без почивен ден, има печат.
Прочети повече

КУРОРТ “ЯЗОВИР БАТАК” И МЕСТНОСТТА КУРОРТ “ЦИГОВ ЧАРК”
Разположени са в Западните Родопи, на 21 км от Велинград. Идеално място за отдих по всяко време на годината. Самият курорт разполага с добра настанителна база от всякакъв вид категории, с много заведения и ресторанти. Водите на язовира дават прекрасни възможности за воден спорт и риболов.
Прочети повече

МЕСТНОСТТА “ШИРОКА ПОЛЯНА”
Местността Широка поляна се намира в северозападната част на Западните Родопи. Преобладаващата надморска височина е 1500-1700м...
Прочети повече
 
ПРИЕМНИ ДНИ СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЖАЛБИ
 
ФОТОГАЛЕРИЯ

 
All rights reserved © 2019 ОБЩИНА БАТАК                         Web design and realized: GZ Design Studio Посетители: 365606