Администрация
       
Общински съвет
Бюджет
       
Mестни данъци и такси
       
Обяви, търгове и
      конкурси
Програми, проекти
      и планове
Профил на купувача
Общински предприятия
Услуги
Достъп до обществена
       информация
Регистри
Парламентарни избори 2021
COVID-19
МАЙ 2021
ПВС ЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Туризъм в Батак


Бизнес каталог


Български пощи


Исторически музей гр.Батак

 
       
 
Търси в уеб сайта:  
       
BG EN Начало
Направи стартова
Карта на сайта
ЗА БАТАК
История
Местоположение
Инфраструктура
Природни ресурси
Туризъм
Образование
Култура
Забележителности
ОБЩИНА БАТАК

с. Нова Махала
с. Фотиново
АНКЕТА
Има ли нужда от актуализация герба на Община Батак? 

ОБЯВИ, ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

  


17.02.2021г.
На основание Заповед№125/15.02.2021г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 154 / 29.01.2021 г., взето с Протокол № 12 на ОбС –Батак.
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1331/ 13.10.2020г., вписан в Служба по вписванията – Пещера като Акт № 72 том 6, дв.вх.№1450 от 16.10.2020год., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.503.909...
Прочети повече

11.01.2021г.
На основание Заповед №11/06.01.2021г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 134 / 09.12.2020 г., взето с Протокол № 11 на ОбС –Батак.
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, съгласно АОС № 1332 / 05.11.2020г., вписан в Служба по вписванията – Пещера като Акт № 15 том 7, дв. вх. № 1657/17.11.2020г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.501.2303...
Прочети повече

11.01.2021г.
На основание Заповед №8/05.01.2021г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 133 / 09.12.2020 г., взето с Протокол № 11 на ОбС –Батак.
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1333 / 05.11.2020г., вписан в Служба по вписванията – Пещера като Акт № 16 том 7, дв. вх. № 1658/17.11.2020г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.501.2302...
Прочети повече

18.11.2020г.
На основание Заповед №946/17.11.2020г. на ИД Кмета на Община Батак, съгл. Заповед № 90/11.02.2020г. на Кмета на Община Батак – инж. Георги Стефанов Харизанов в изпълнение на Решение № 126/29.10.2020 г., взето с Протокол № 10 на ОбС –Батак.
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1331/13.10.2020г., вписан в Служба по вписванията – Пещера като Акт № 76 том 6, дв.вх.№1450 от 16.10.2020год., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.503.909...
Прочети повече

30.09.2020г.
На основание Заповед №764/28.09.2020г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение №100/03.09.2020г., взето с Протокол №9 на ОбС –Батак
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 929 / 14.06.2016 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пещера като Акт № 133, том V, рег. № 1330 от 21.06.2016г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.503.702...
Прочети повече

30.09.2020г.
На основание Заповед №763/28.09.2020г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение №99/03.09.2020г., взето с Протокол №9 на ОбС –Батак
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 928 / 14.06.2016 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пещера като Акт № 132, том V, рег. № 1329 от 21.06.2016г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.503.701...
Прочети повече

30.09.2020г.
На основание Заповед №762/28.09.2020г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение №98/03.09.2020г., взето с Протокол №9 на ОбС –Батак
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 927 / 14.06.2016г., вписан в Служба по вписванията гр. Пещера като Акт № 131 том V рег.1328 от 21.06.2016г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.503.116...
Прочети повече

30.09.2020г.
На основание Заповед №761/28.09.2020г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение №97/03.09.2020г., взето с Протокол №9 на ОбС –Батак
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1311 / 03.07.2020г., вписан в Служба по вписванията – Пещера като Акт № 9 том 4, рег. № 849/13.07.2020г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.503.1388...
Прочети повече

30.07.2020г.
На основание Заповед № 587 / 30.07.2020г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 90 / 07.07.2020 г., взето с Протокол № 8 на ОбС –Батак.
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1310 / 17.06.2020г., вписан в Служба по вписванията гр. Пещера като Акт № 126 том 3 рег.741 от 23.06.2020г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.503.1384...
Прочети повече

30.07.2020г.
На основание Заповед № 586 / 30.07.2020г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 89 / 07.07.2020 г., взето с Протокол № 8 на ОбС –Батак.
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1309 / 17.06.2020г., вписан в Служба по вписванията гр. Пещера като Акт № 124 том 3 рег.739 от 23.06.2020г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.503.1383...
Прочети повече

30.07.2020г.
На основание Заповед № 585 / 30.07.2020г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 88 / 07.07.2020 г., взето с Протокол № 8 на ОбС –Батак.
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1308 / 17.06.2020г., вписан в Служба по вписванията гр. Пещера като Акт № 123 том 3 рег.738 от 23.06.2020г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.503.1382...
Прочети повече

30.07.2020г.
На основание Заповед № 584 / 30.07.2020г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 87 / 07.07.2020 г., взето с Протокол № 8 на ОбС –Батак.
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1307 / 17.06.2020г., вписан в Служба по вписванията гр. Пещера като Акт № 122 том 3 рег.737 от 23.06.2020г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.503.1381...
Прочети повече

30.07.2020г.
На основание Заповед № 583 / 30.07.2020г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 86 / 07.07.2020 г., взето с Протокол № 8 на ОбС –Батак.
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1306 / 17.06.2020г., вписан в Служба по вписванията гр. Пещера като Акт № 125 том 3 рег.740 от 23.06.2020г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.503.1380...
Прочети повече

30.07.2020г.
На основание Заповед № 582 / 30.07.2020г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 91 / 07.07.2020 г., взето с Протокол № 8 на ОбС –Батак.
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1274 / 13.01.2020г., вписан в Служба по вписванията гр. Пещера като Акт № 26 том 1 рег.45 от 15.01.2020г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.503.237...
Прочети повече

10.06.2020г.
На основание Заповед № 418/05.06.2020 г. на Кмета на Община Батак - Петър Крумов Паунов.
ОБЯВЯВА
Конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на част от недвижим имот – публична общинска собственост, съгл. АОС №889/18.04.2016г., вписан в Службата по вписванията под Акт № 109, том 3, рег. № 720/21.04.2016г., а именно: Паянтова сграда с идентификатор 02837.501.57.1...
Прочети повече

24.04.2020г.
На основание Заповед №311/23.04.2020г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 60/ 31.03.2020 г., взето с Протокол № 6 на ОбС –Батак.
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1295 / 10.02.2020г., вписан в Служба по вписванията гр. Пещера като Акт № 127 том 1, рег. №191 от 14.02.2020г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.5.1427...
Прочети повече

24.04.2020г.
На основание Заповед №310/23.04.2020г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 59/ 31.03.2020 г., взето с Протокол № 6 на ОбС –Батак.
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1298 / 17.02.2020 г., вписан в Служба по вписванията гр. Пещера като Акт № 188 том 1, рег. №269 от 25.02.2020г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.503.305...
Прочети повече
All rights reserved © 2021 ОБЩИНА БАТАК                         Web design and realized: GZ Design Studio Посетители: 517661