Администрация
       
Общински съвет
Бюджет
       
Mестни данъци и такси
       
Обяви, търгове и
      конкурси
Програми, проекти
      и планове
Профил на купувача
Общински предприятия
Е-ПОРТАЛ
Достъп до обществена
       информация
Регистри
Съобщения по чл.32 от ДОПК
Избори за членове на Европейски парламент и Народно събрание
ЮЛИ 2024
ПВС ЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Туризъм в Батак


Бизнес каталог


Български пощи


Исторически музей гр.Батак

 
       
 
Търси в уеб сайта:  
       
BG EN Начало
Направи стартова
Карта на сайта
ЗА БАТАК
История
Местоположение
Инфраструктура
Природни ресурси
Туризъм
Образование
Култура
Забележителности
ОБЩИНА БАТАК

село Нова Махала
село Фотиново
Подаване на сигнали и жалби

Подаване на сигнал
Ред за подаване на предложения сигнали и жалби
АНКЕТА

РЕГИСТРИ

                                                                                                 
1. Публичен регистър за общинските предприятия
2. Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост  Архив
3. Публичен регистър за търговските дружества с общинско участие
4. Публичен регистър за юридическите лица с нестопанска цел, в които участва общината
5. Регистри на местните поделения на вероизповеданията
6. Главен регистър за публична общинска собственост Архив
7. Регистър на категоризираните туристически обекти АрхивНТР
8. Регистър за издадените наказателни постановления Архив
9. Регистър за издадените разрешения за удължено работно време Архив
10. Регистър на озеленените площи Архив
11. Регистър на спортните обекти общинска собственост Архив
12. Регистър на социалните услуги на територията на община Батак Архив
13. Регистър издадени карти за паркиране на територията на община Батак
14. Регистър на дълготрайните декоративни дървета и дърветата с историческо значение Архив
15. Регистър на собствениците на мобилни гатери и банцизи Архив
16. Регистър на собствениците на пчелини и пчелни семейства Архив
17. Регистър на въведените в експлоатация строежи от четвърта и пета категория Архив
18. Регистър на одобрените инвестиционни проекти Архив
19. Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове и изменения /Заповеди за одобряване на ПУП/ Архив
20. Регистър на констативни актове за установяване на съответствие на строежи с издадени строителни книжа Архив
21. Регистър на Заповеди за спиране на незаконни строежи Архив
22. Регистър на Протоколи за откриване на строителни площадки и определяне на строителна линия и ниво на строежа Архив
23. Регистър – разрешения за строеж Архив
24. Регистър – технически паспорти Архив
25. Регистър на заповеди за премахване на незаконни строежи Архив
26. Регистър на детските градини Архив
27. Регистър на учебните заведения Архив
28. Регистър на спортните клубове Архив
29. Регистър на културните институции Архив
30. Регистър на лекарските практики Архив
31. Регистър на военните паметници Архив
32. Регистър на недвижимите културни ценности Архив
33. Регистър дарения Архив
34. Главен регистър за частна общинска собственост  Архив
35. Регистър на проведените обществени поръчки Архив
36. Регистър на издадените разрешения съгласно ЗОСИ Архив
37. Регистър по ЗПКОНПИ Архив
All rights reserved © 2024 ОБЩИНА БАТАК                         Web design and realized: GZ Design Studio Посетители: 726710