Администрация
       
Общински съвет
Бюджет
       
Mестни данъци и такси
       
Обяви, търгове и
      конкурси
Програми, проекти
      и планове
Профил на купувача
Общински предприятия
Е-ПОРТАЛ
Достъп до обществена
       информация
Регистри
Съобщения по чл.32 от ДОПК
Местни избори 29.10.2023г
СЕПТЕМВРИ 2023
ПВС ЧПСН
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Туризъм в Батак


Бизнес каталог


Български пощи


Исторически музей гр.Батак

 
       
 
Търси в уеб сайта:  
       
BG EN Начало
Направи стартова
Карта на сайта
ЗА БАТАК
История
Местоположение
Инфраструктура
Природни ресурси
Туризъм
Образование
Култура
Забележителности
ОБЩИНА БАТАК

село Нова Махала
село Фотиново
Подаване на сигнали и жалби

Подаване на сигнал
Ред за подаване на предложения сигнали и жалби
АНКЕТА

ОБЯВИ, ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

  ОБЯВЛЕНИЕ
12.09.2023г.
На основание Заповед №751/11.09.2023г. на Кмета на Община Батак за процедура за провеждане на открит конкурс с предмет за възлагане добива на дървесина в обект №2301, отдел 107“а“на територията на община Батак...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
21.08.2023г.
На основание Заповед №663/16.08.2023г. на ИД Кмет на Община Батак, съгл. Заповед №115/08.02.2023г. – инж. Георги Стефанов Харизанов, в изпълнение на Решение № 447/27.07.2023г., взето с Протокол №34 на ОбС –Батак.
Обявява търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно Договор за доброволна делба на недвижим имот с наш рег. № 98-ДО-14/06.04.2023г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пещера като Акт № 79 том1, дв. вх. № 667 от 18.04.2023г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.17.403...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
17.08.2023г.
На основание Заповед №662/16.08.2023г. на ИД Кмет на Община Батак, съгл. Заповед №115/08.02.2023г. – инж. Георги Стефанов Харизанов, в изпълнение на Решение № 459/27.07.2023г., взето с Протокол №34 на ОбС –Батак.
Обявява търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно Договор за доброволна делба на недвижим имот с наш рег. № 98-ДО-14/06.04.2023г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пещера като Акт № 79 том1, дв. вх. № 667 от 18.04.2023г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.17.416...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
17.08.2023г.
На основание Заповед №660/16.08.2023г. на ИД Кмет на Община Батак, съгл. Заповед №115/08.02.2023г. – инж. Георги Стефанов Харизанов, в изпълнение на Решение № 458/27.07.2023г., взето с Протокол №34 на ОбС –Батак.
Обявява търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно Договор за доброволна делба на недвижим имот с наш рег. № 98-ДО-14/06.04.2023г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пещера като Акт № 79 том1, дв. вх. № 667 от 18.04.2023г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.17.415...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
17.08.2023г.
На основание Заповед №659/16.08.2023г. на ИД Кмет на Община Батак, съгл. Заповед №115/08.02.2023г. – инж. Георги Стефанов Харизанов, в изпълнение на Решение № 457/27.07.2023г., взето с Протокол №34 на ОбС –Батак.
Обявява търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно Договор за доброволна делба на недвижим имот с наш рег. № 98-ДО-14/06.04.2023г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пещера като Акт № 79 том1, дв. вх. № 667 от 18.04.2023г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.17.414...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
16.08.2023г.
На основание Заповед №655/14.08.2023г. на ИД Кмет на Община Батак, съгл. Заповед №115/08.02.2023г. – инж. Георги Стефанов Харизанов, в изпълнение на Решение № 456/27.07.2023г., взето с Протокол №34 на ОбС –Батак.
Обявява търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно Договор за доброволна делба на недвижим имот с наш рег. № 98-ДО-14/06.04.2023г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пещера като Акт № 79 том1, дв. вх. № 667 от 18.04.2023г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.17.413...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
16.08.2023г.
На основание Заповед №654/14.08.2023г. на ИД Кмет на Община Батак, съгл. Заповед №115/08.02.2023г. – инж. Георги Стефанов Харизанов, в изпълнение на Решение № 455/27.07.2023г., взето с Протокол №34 на ОбС –Батак.
Обявява търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно Договор за доброволна делба на недвижим имот с наш рег. № 98-ДО-14/06.04.2023г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пещера като Акт № 79 том1, дв. вх. № 667 от 18.04.2023г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.17.412...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
16.08.2023г.
На основание Заповед №644/11.08.2023г. на ИД Кмет на Община Батак, съгл. Заповед №115/08.02.2023г. – инж. Георги Стефанов Харизанов, в изпълнение на Решение № 454/27.07.2023г., взето с Протокол №34 на ОбС –Батак
Обявява търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно Договор за доброволна делба на недвижим имот с наш рег. № 98-ДО-14/06.04.2023г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пещера като Акт № 79 том1, дв. вх. № 667 от 18.04.2023г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.17.411...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
16.08.2023г.
На основание Заповед №641/11.08.2023г. на ИД Кмет на Община Батак, съгл. Заповед №115/08.02.2023г. – инж. Георги Стефанов Харизанов, в изпълнение на Решение № 474/27.07.2023г., взето с Протокол №34 на ОбС –Батак
Обявява търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1367/ 06.01.2023г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пещера като Акт № 20 том 1, рег. № 23/06.01.2023г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.13.280...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
15.08.2023г.
На основание Заповед №643/11.08.2023г. на ИД Кмет на Община Батак, съгл. Заповед №115/08.02.2023г. – инж. Георги Стефанов Харизанов, в изпълнение на Решение № 453/27.07.2023г., взето с Протокол №34 на ОбС –Батак
Обявява търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно Договор за доброволна делба на недвижим имот с наш рег. № 98-ДО-14/06.04.2023г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пещера като Акт № 79 том1, дв. вх. № 667 от 18.04.2023г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.17.410...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
15.08.2023г.
На основание Заповед №642/11.08.2023г. на ИД Кмет на Община Батак, съгл. Заповед №115/08.02.2023г. – инж. Георги Стефанов Харизанов, в изпълнение на Решение № 449/27.07.2023г., взето с Протокол №34 на ОбС –Батак
Обявява търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно Договор за доброволна делба на недвижим имот с наш рег. № 98-ДО-14/06.04.2023г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пещера като Акт № 79 том1, дв. вх. № 667 от 18.04.2023г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.17.406...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
15.08.2023г.
На основание Заповед №640/11.08.2023г. на ИД Кмет на Община Батак, съгл. Заповед №115/08.02.2023г. – инж. Георги Стефанов Харизанов, в изпълнение на Решение № 448/27.07.2023г., взето с Протокол №34 на ОбС –Батак
Обявява търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно Договор за доброволна делба на недвижим имот с наш рег. №98-ДО-14/06.04.2023г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пещера като Акт № 79 том1, дв. вх. № 667 от 18.04.2023г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.17.405...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
15.08.2023г.
На основание Заповед №639/11.08.2023г. на ИД Кмет на Община Батак, съгл. Заповед №115/08.02.2023г. – инж. Георги Стефанов Харизанов, в изпълнение на Решение № 452/27.07.2023 г., взето с Протокол № 34 на ОбС –Батак
Обявява търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно Договор за доброволна делба на недвижим имот с наш рег. № 98-ДО-14/06.04.2023г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пещера като Акт № 79 том1, дв. вх. № 667 от 18.04.2023г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.17.409...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
15.08.2023г.
На основание Заповед №638/11.08.2023г. на ИД Кмет на Община Батак, съгл. Заповед №115/08.02.2023г. – инж. Георги Стефанов Харизанов, в изпълнение на Решение № 451/27.07.2023 г., взето с Протокол № 34 на ОбС –Батак
Обявява търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно Договор за доброволна делба на недвижим имот с наш рег. № 98-ДО-14/06.04.2023г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пещера като Акт № 79 том1, дв. вх. № 667 от 18.04.2023г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.17.408...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
15.08.2023г.
На основание Заповед №637/11.08.2023г. на ИД Кмет на Община Батак, съгл. Заповед №115/08.02.2023г. – инж. Георги Стефанов Харизанов, в изпълнение на Решение № 450/27.07.2023 г., взето с Протокол № 34 на ОбС –Батак
Обявява търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно Договор за доброволна делба на недвижим имот с наш рег. № 98-ДО-14/06.04.2023г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пещера като Акт № 79 том1, дв. вх. № 667 от 18.04.2023г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.17.407...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
09.08.2023г.
На основание Заповед №626/07.08.2023г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 435 /11.05.2023г., взето с Протокол № 33 на Общински съвет – гр. Батак.
Обявява търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно съгласно АОС № 1396/24.02.2023г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пещера като Акт № 30 том 2, рег. № 378/28.02.2023г а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.17.133...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
20.07.2023г.
Община Батак обявява конкурс за Директор на Исторически музей - Батак...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
14.03.2023г.
Провеждане на публична дискусия във връзка с проект на анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво и планиране на социалните услуги...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
06.03.2023г.
На основание Заповед №187/02.03.2023г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение №392/16.02.2023г., взето с Протокол №31 на Общински съвет –Батак.
Обявява конкурс за отдаванене под наем за срок от 10 год. на част от недвижим имот – публична общинска собственост, съгл. АОС № 1372 / 19.01.2023 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пещера като Акт №67 том1, рег №139 от 23.01.2023г., а именно: Помещение с площ от 16.00 кв.м., намиращо се на втория етаж от Масивна сграда с идентификатор 51874.501.851.1 ...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
06.03.2023г.
На основание Заповед №186/02.03.2023г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение №391/16.02.2023г., взето с Протокол №31 на Общински съвет –Батак.
Обявява конкурс за отдаванене под наем за срок от 10 год. на част от недвижим имот – публична общинска собственост, съгл. АОС № 1372 / 19.01.2023 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пещера като Акт №67 том1, рег №139 от 23.01.2023г., аименно: Лекарски кабинет с площ от 12.00кв.м.; Лекарски кабинет с площ от 16.00 кв.м. и помещение с площ от 12.00 кв.м., намиращи се на втория етаж от Масивна сграда с идентификатор 51874.501.851.1 ...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
06.03.2023г.
На основание Заповед №188/02.03.2023г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение №389/16.02.2023г., взето с Протокол №31 на Общински съвет –Батак.
Обявява търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1367/ 06.01.2023г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пещера като Акт № 20 том 1, рег. № 23/06.01.2023г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.13.280...
Прочети повече

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
16.02.2023г.
В съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги, Община Батак изготви Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво и Предложение за планираните социални услуги общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.
В тази връзка, съгласно чл.42 от Наредбата на планиране на социалните услуги, считано от днес – 16.02.2023 г., в 30-дневен срок предоставяме на вниманието Ви проект за обсъждане на Анализ на потребностите от социални услуги и Предложение за планираните социални услуги на общинско и областно ниво в община Батак: https://www.batak.bg/
Мнения и предложения могат да бъдат направени:
- на email: mncplt_batak@abv.bg
- в писмен вид в Общинска администрация Батак
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
18.01.2023г.
На основание Заповед №51/17.01.2023г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение №460/22.02.2011г., взето с Протокол №42 на Общински съвет –Батак.
Обявява търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1366 / 05.01.2023 г., вписан в Служба по вписванията като Акт № 31 том I рег.49 от 12.01.2023г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.502.1602...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
18.01.2023г.
На основание Заповед №50/17.01.2023г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение №458/22.02.2011г., взето с Протокол №42 на Общински съвет –Батак.
Обявява търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1365 / 05.01.2023 г., вписан в Служба по вписванията като Акт № 30 том 1 рег.48 от 12.01.2023г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.502.1601...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
18.01.2023г.
На основание Заповед №49/17.01.2023г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение №459/22.02.2011г., взето с Протокол №42 на Общински съвет –Батак.
Обявява търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1364 / 05.01.2023 г., вписан в Служба по вписванията като Акт № 29 том I рег.47 от 12.01.2023г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.502.1600 ...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
04.01.2023г.
На основание Заповед №4/04.01.2023г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение №384/16.12.2022г., взето с Протокол №30 на Общински съвет –Батак.
Обявява търг с явно наддаване за продажба за на дървен материал - иглолистен материал от бял бор /първи клас/ – 26.01 куб.м./двадесет и шест точка нула един кубични метра/...
Прочети повече
All rights reserved © 2023 ОБЩИНА БАТАК                         Web design and realized: GZ Design Studio Посетители: 657125