Администрация
       
Общински съвет
Бюджет
       
Mестни данъци и такси
       
Обяви, търгове и
      конкурси
Програми, проекти
      и планове
Профил на купувача
Общински предприятия
Услуги
Достъп до обществена
       информация
Регистри
Парламентарни избори 11.07.2021г
Парламентарни избори 04.04.2021г.
COVID-19
СЕПТЕМВРИ 2021
ПВС ЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Туризъм в Батак


Бизнес каталог


Български пощи


Исторически музей гр.Батак

 
       
 
Търси в уеб сайта:  
       
BG EN Начало
Направи стартова
Карта на сайта
ЗА БАТАК
История
Местоположение
Инфраструктура
Природни ресурси
Туризъм
Образование
Култура
Забележителности
ОБЩИНА БАТАК

с. Нова Махала
с. Фотиново
АНКЕТА
Има ли нужда от актуализация герба на Община Батак? 

ОБЯВИ, ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

  


13.09.2021г.
ОБЯВЯВА
Обявление за конкурс за длъжност "Гл. юрисконсулт" на Община Батак...
Прочети повече

23.07.2021г.
На основание Решение №186/29.04.2021г., взето с Протокол № 15 на ОбС –Батак.
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – собственост на „В и К-Батак“ ЕООД– гр. Батак, с ЕИК 822106163, съгласно Договор за безвъзмездно прехвърляне право на собственост върху недвижим имот – частна общинска собственост с № 96-ДД-2/23.03.2021г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пещера като Акт № 34, том3, дв. вх.№548 от 24.03.2021г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.11.26...
Прочети повече

22.07.2021г.
На основание Заповед № 505/16.07.2021г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 154 / 29.01.2021 г., взето с Протокол № 12 на ОбС –Батак.
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1331/ 13.10.2020г., вписан в Служба по вписванията – Пещера като Акт № 72 том 6, дв.вх.№1450 от 16.10.2020год., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.503.909 ...
Прочети повече

26.05.2021г.
На основание Решение №186/29.04.2021г., взето с Протокол № 15 на ОбС –Батак.
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – собственост на „В и К-Батак“ ЕООД – гр. Батак, с ЕИК 822106163, съгласно Договор за безвъзмездно прехвърляне право на собственост върху недвижим имот – частна общинска собственост с № 96-ДД-2/23.03.2021г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пещера като Акт № 34, том3, дв. вх.№548 от 24.03.2021г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.11.26...
Прочети повече

20.05.2021г.
На основание Заповед№328/20.05.2021г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение №154/29.01.2021 г., взето с Протокол №12 на ОбС – Батак.
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС №1331/ 13.10.2020г., вписан в Служба по вписванията – Пещера като Акт №72 том 6, дв.вх.№1450 от 16.10.2020год., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.503.909 ...
Прочети повече

20.05.2021г.
На основание Заповед№319/18.05.2021г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение №214/29.04.2021 г., взето с Протокол №15 на ОбС – Батак.
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на дървен материал /трупи/ - иглолистни трупи/първи клас/ – 39.40 куб.м./тридесет и девет точка четиридесет кубични метра/ и иглолистни трупи /втори клас/- 36.87 куб.м./тридесет и шест точка осемдесет и седем кубични метра/...
Прочети повече

17.02.2021г.
На основание Заповед№125/15.02.2021г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 154 / 29.01.2021 г., взето с Протокол № 12 на ОбС –Батак.
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1331/ 13.10.2020г., вписан в Служба по вписванията – Пещера като Акт № 72 том 6, дв.вх.№1450 от 16.10.2020год., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.503.909...
Прочети повече

11.01.2021г.
На основание Заповед №11/06.01.2021г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 134 / 09.12.2020 г., взето с Протокол № 11 на ОбС –Батак.
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, съгласно АОС № 1332 / 05.11.2020г., вписан в Служба по вписванията – Пещера като Акт № 15 том 7, дв. вх. № 1657/17.11.2020г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.501.2303...
Прочети повече

11.01.2021г.
На основание Заповед №8/05.01.2021г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 133 / 09.12.2020 г., взето с Протокол № 11 на ОбС –Батак.
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1333 / 05.11.2020г., вписан в Служба по вписванията – Пещера като Акт № 16 том 7, дв. вх. № 1658/17.11.2020г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.501.2302...
Прочети повече
All rights reserved © 2021 ОБЩИНА БАТАК                         Web design and realized: GZ Design Studio Посетители: 537495