Администрация
       
Общински съвет
Бюджет
       
Mестни данъци и такси
       
Обяви, търгове и
      конкурси
Програми, проекти
      и планове
Профил на купувача
Общински предприятия
Е-ПОРТАЛ
Достъп до обществена
       информация
Регистри
Съобщения по чл.32 от ДОПК
Избори за членове на Европейски парламент и Народно събрание
ЮЛИ 2024
ПВС ЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Туризъм в Батак


Бизнес каталог


Български пощи


Исторически музей гр.Батак

 
       
 
Търси в уеб сайта:  
       
BG EN Начало
Направи стартова
Карта на сайта
ЗА БАТАК
История
Местоположение
Инфраструктура
Природни ресурси
Туризъм
Образование
Култура
Забележителности
ОБЩИНА БАТАК

село Нова Махала
село Фотиново
Подаване на сигнали и жалби

Подаване на сигнал
Ред за подаване на предложения сигнали и жалби
АНКЕТА


НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

 

Наредба за отпускане на еднократна финансова помощ на новородени и / или осиновени деца на територията на община Батак.
Наредба за определяне размера на местните данъци.
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги предоставяни от Община Батак.
Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Батак и взаимодействието му с общинска администрация.
Програма за управление на Община Батак за мандат 2023 – 2027г.
Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2024г.
Правилник за устройството и дейността на Исторически музей - гр. Батак.
Наредба за оглеждане на животни — компаньони, селскостопански животни, птици и устройване на пчелини на територията на община Батак.
Стратегия за управление на общинската собственост на община Батак за периода 2023 – 2027г.
Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране от Община Батак.
Наредба за осигуряване на обществения ред,организацията и реда при извършване на търговска дейност и поддържането на чистотата и зелените площи, на територията на Община Батак.
Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Батак.
Наредба за изграждане, стопанисване, опазване на озеленените площи и декоративната растителност на територията на Община Батак.
Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Батак.
Наредба за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на община Батак в търговски дружества
Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от община Батак
Наредба за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания на община Батак
Общинска програма за опазване на околната среда
Наредба за Принудително изпълнение на заповеди в община Батак
Наредба за гробищните паркове в община Батак

 

All rights reserved © 2024 ОБЩИНА БАТАК                         Web design and realized: GZ Design Studio Посетители: 726715