Администрация
       
Общински съвет
Бюджет
       
Mестни данъци и такси
       
Обяви, търгове и
      конкурси
Програми, проекти
      и планове
Профил на купувача
Общински предприятия
Услуги
Достъп до обществена
       информация
Регистри
Избори за президент и вицепрезидент и Народно събрание 14.11.2021г.
COVID-19
ЯНУАРИ 2022
ПВС ЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Туризъм в Батак


Бизнес каталог


Български пощи


Исторически музей гр.Батак

 
       
 
Търси в уеб сайта:  
       
BG EN Начало
Направи стартова
Карта на сайта
ЗА БАТАК
История
Местоположение
Инфраструктура
Природни ресурси
Туризъм
Образование
Култура
Забележителности
ОБЩИНА БАТАК

с. Нова Махала
с. Фотиново
АНКЕТА

ОБЯВЛЕНИЕ
Уведомление за инвестиционно предложение /ИП/: „Укрепване на коритото на р. Стара река, чрез изграждане на подпорни стени в град Батак" в поземлен имот с идентификатор 02837.502.3010 , по КККР на гр. Батак, община Батак, област Пазарджик, внесено с искане, вх. № ПД-01-419-(6)/19.10.2021г. и допълнителна информация от 15.11.2021г. с възложител: ОБЩИНА БАТАК...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Уведомление за инвестиционно предложение /ИП/: „Две вилни сгради и къмпинг" в имот с идентификатор 02837.6.304 в местност "Еньов камък" по КККР на гр. Батак, община Батак, област Пазарджик, внесено с искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС с вх. № ПД-01-302- (7)/09.09.2021г. с възложител: "ДАРОТРАНС" ЕООД...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Уведомление за инвестиционно предложение /ИП/: „Укрепване на коритото на р. Стара река, чрез изграждане на подпорни стени в град Батак" в поземлен имот с идентификатор 02837.502.3010 , по КККР на гр. Батак, община Батак, област Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-419/07.08.2021г. с възложител: ОБЩИНА БАТАК...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Уведомление за инвестиционно предложение /ИП/: „Изграждане на промишлено предприятие за интензивно отглеждане на аквакултури " в поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори 02837.17.382, 02837.17.383, 02837.17.384, 02837.17.385, 02837.17.386, 02837.17.3874, 02837.17.388, 02837.17.389 и 02837.17.390 , по КККР на гр. Батак, община Батак, област Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-341/09.07.2021г. с възложител: "БЕГЛИКА" ЕООД...
Прочети повече

СПИСЪК
на потребителите и одобрените социални асистенти за социалната услуга "Асистентска подкрепа"...
Прочети повече

ПОКАНА
До: Местната общност, всички обществени организации, физически и юридически лица от община Батак. На основание чл.15, ал.1 от Закона за общинския дълг, Ви каним на публично обсъждане за поемане на краткосрочен дълг за подсигуряване на мостово финансиране за изпълнение на проект, а именно...
Прочети повече

СПИСЪК
на потребителите и одобрените социални асистенти за социалната услуга "Асистентска подкрепа"...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Ви каним на публично обсъждане на: Отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Батак за 2020 година и изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз за 2020 година и състояние на общински дълг през 2020 година. Обсъждането ще се проведе на 04.06.2021 г. от 14:00 часа в Заседателната зала на Общински съвет - Батак...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Протокол №2 за допълнително разпределение на общински пасища,мери и ливади за индивидуално ползване на територията на Община Батак...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Протокол №1 за разпределение на общински пасища,мери и ливади за индивидуално ползване по землища на територията на Община Батак...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Уведомление за инвестиционно предложение /ИП/: „Индивидуално вилно застрояване " в поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 02837.6.17, м. "Еньов камък" по КККР на гр. Батак, община Батак, област Пазарджик, внесено с искане с вх. № ПД-01-138-(5)/09.04.2021г. с възложител: Иво Данчев Иванов...
Прочети повече

СПИСЪК
на кандидат-потребителите и одобрените социални асистенти за социалната услуга "Асистентска подкрепа"...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Заповед №168/09.03.2021г. на Кмета на община Батак относно забрана за изгаряне на излезли от употреба автомобилни гуми...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Уведомление за инвестиционно предложение /ИП/: „Индивидуално вилно застрояване " в поземлен имот с идентификатор 02837.6.17 землището на гр. Батак, м. "Еньов камък" по КККР на гр. Батак, община Батак, област Пазарджик, внесено с искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС с вх. № ПД-01-138-(2)/02.03.2021г. с възложител: Иво Данчев Иванов...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
за длужността Главен счетоводител в общинско дружество ВИК...
Прочети повече

СПИСЪК
на кандидат-потребителите и одобрените социални асистенти за социалната услуга "Асистентска подкрепа"...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Уведомление за инвестиционно предложение /ИП/: „Индивидуално вилно застрояване " в имот с идентификатор 02837.4.249 землището на гр. Батак, м. "Мангърова къшла" по КККР на гр. Батак, община Батак, област Пазарджик, внесено с искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС с вх. № ПД-01-480-(8)/05.02.2021г. с възложител: Елена Куцева...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Уведомление за инвестиционно предложение /ИП/: „Рекултивация на общинско депо за неопасни отпадаци на община Батак" в имот с идентификатор 02837.5.580, м. "Ралева къшла" в землището на гр. Батак, община Батак, област Пазарджик, внесено с искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС с вх. № ПД-01-2226-(22)/02.02.2021г. с възложител община Батак...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Заповед №77/01.02.2021г. на Кмета на община Батак относно забрана на безстопанственото придвижване на животни по уличната и пътна мрежа на територията на общината...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Община Батак обявява на животновъдите , отглеждащи пасищни селскостопански животни и имащи регистрирани постоянни животновъдни обекти на територията на общината , че с решение № 137 от 09.12.2020 г. ,взето с протокол № 11 на Общински съвет – Батак са определени пасищата ,мерите и ливадите за индивидуално ползване. Лицата желаещи да ползват под наем пасища ,мери и ливади от ОПФ ПО ЧЛ.37 „и“ от ЗСПЗЗ , считано от стопанска 2021-2022 година , по приложените списъци:
Приложение I - землище Батак
Приложение II - землище Нова махала
Приложение III - землище Фотиново
Допълнение
Желаещите да подадат документи /заявления по образец одобрен от министъра на МЗХГ/ в срок от 01.03.2021 г. до 10.03.2021 г. включително в сектор „Информационно обслужване и деловодство“ – партерен етаж на административна сграда на община Батак.

ОБЯВЛЕНИЕ
Община Батак от 18.01.2021г. до 27.04.2021г. стартира проект по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001-„3.1 - „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19". Проектът включва предоставяне на топъл обяд в домовете на 120 потребителя до 30.04.2021г. от град Батак, с. Нова махала и с. Фотиново...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ е създадена в Община Батак със Заповед №РД010072/07.01.2021г. на Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане. Социалната услуга ще е с капацитет 18 потребители и ще се финансира от държавния бюджет...
Прочети повече
Документация

ОБЯВЛЕНИЕ
Община Батак е допустим кандидат за партньорска организация по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001-„3.1 - „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19". Проектът включва предоставяне на топъл обяд в домовете на 120 потребителя до 30.04.2021г. от град Батак, с. Нова махала и с. Фотиново...
Прочети повече


ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - БАТАК
Летен сезон: 09:00-17:15 без почивен ден.
Зимен сезон: 08:30-12:00 и 13:00-17:00 ч. без почивен ден, има печат.
Прочети повече

КУРОРТ “ЯЗОВИР БАТАК” И МЕСТНОСТТА КУРОРТ “ЦИГОВ ЧАРК”
Разположени са в Западните Родопи, на 21 км от Велинград. Идеално място за отдих по всяко време на годината. Самият курорт разполага с добра настанителна база от всякакъв вид категории, с много заведения и ресторанти. Водите на язовира дават прекрасни възможности за воден спорт и риболов.
Прочети повече

МЕСТНОСТТА “ШИРОКА ПОЛЯНА”
Местността Широка поляна се намира в северозападната част на Западните Родопи. Преобладаващата надморска височина е 1500-1700м...
Прочети повече
 
ПРИЕМНИ ДНИ СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЖАЛБИ
 
ФОТОГАЛЕРИЯ

 
All rights reserved © 2022 ОБЩИНА БАТАК                         Web design and realized: GZ Design Studio Посетители: 556575